De Ladder van Lansink

Ladder van Lansink

Het principe van de ladder van Lansink staat symbool voor de afvalhiërarchie en geeft de manier weer waarop we afval moeten behandelen.

Lees meer

Afvalarm winkelen

Heel wat van het huishoudelijk afval halen we 'in huis' bij het winkelen. Vaak zijn er meer milieuvriendelijke en afvalarme alternatieven. Volgende tips...

Lees meer

Afvalarme evenementen

IVM biedt organisatoren van evenementen gratis materiële ondersteuning waarmee het evenement afvalarm kan worden georganiseerd

Lees meer

Met minder afval naar school!

Scholen doen flinke inspanningen om de afvalberg in te krimpen. Hierna tips om '10 op 10' milieuvriendelijk naar school te gaan.

Lees meer

Nog preventietips

Preventie en hergebruik vermijden dat afvalstoffen moeten verwerkt worden; het zijn dus de meest duurzame oplossingen om de afvalberg te doen slinken.

Lees meer

Korte keten

De 'Korte keten' slaat op een afzetsysteem waar er een rechtstreekse relatie is tussen producent en consument. Producten 'van om de hoek' maken afstanden...

Lees meer

Voorkom voedselverspilling

Bij voedselverlies denken we snel aan wat we als consument verspillen door etensrestjes weg te gooien of door verpakking 'over datum' ongeopend in de...

Lees meer

Thuiscomposteren

We kunnen voorkomen dat keuken- en tuinafval in de afvalketen terechtkomt door het te composteren.

Lees meer

Kringlooptuinieren

Kringlooptuinieren is afvalarm tuinieren. Het zorgt er voor dat er minder tuinafval naar het recyclagepark moet worden gebracht. Kringlooptuinieren zorgt niet...

Lees meer

Kringloopkrachten

In de IVM-steden en gemeenten zijn kringloopkrachten actief. Zij staan hun mede-inwoners met raad en daad bij bij het thuiscomposteren en kringlooptuinieren.

Lees meer

Vierkante meter tuinieren

De vierkante meter tuin is een kleine, compacte bloemen-, groenten- en/of kruidentuin. Deze tuin is snel gemaakt en vraagt minimale inspanningen en weinig...

Lees meer

De Kringwinkel

Heb je nog bruikbare spullen waar je geen gebruik meer van maakt? Breng ze naar De Kringwinkel, zo kan iemand anders ze nog gebruiken. Je vindt wellicht een...

Lees meer
Repair Café logo

Repair Café

Repair Cafés zijn (meestal gratis) initiatieven waar deskundige Handige Harry's mede-inwoners helpen met het herstellen van allerhande voorwerpen.

Lees meer

Sorteren & Recycleren

Een groot deel van het huishoudelijk afval dat niet kan worden voorkomen of hergebruikt, wordt gescheiden ingezameld met het oog om het opnieuw in het...

Lees meer

Door ontwijkgedrag niet minder afval

Zwerfvuil, sluikstorten, lege dozen op de glasbolsite, huishoudelijk afval in de textielcontainer, afvalbakjes in het park die uitpuilen van het huishoudelijk...

Lees meer