Laatste nieuwtjes

Week van de Afvalophaler - van 18 tot en met 24 november 2019

Deel je blijk van waardering tijdens de Week van de Afvalophaler en Recyclageparkwachter. Respect zit in de...

Lees meer

Geef eens een vriendelijk complimentje ...

De week van 18 tot 24 november is "De week van de Afvalophaler en Recyclageparkwachter". Schrijf hier een mooi...

Lees meer

Wat als sneeuw en gladheid de afvalophaling verstoren?

We willen u alvast enkele regels meegeven bij sneeuwval of gladde wegen waardoor de ophaling (ernstig) kan...

Lees meer

Breng ons met je klas of vereniging eens een bezoekje!

Beleef het volledige afvalverhaal in ons educatief centrum of laat je rondleiden in de installatie van onze...

Lees meer

IVM vernieuwt de afvalenergiecentrale

Volg hier de ombouwwerken aan de afvalenergiecentrale van IVM op de voet.

Lees meer

Hoe je afval correct aanbieden voor ophaling aan huis?

De wijze waarop u uw afval aanbiedt, dat maakt een groot verschil uit, zowel naar ergonomie en veiligheid van...

Lees meer

Snoeien... als het moet

Het regelmatig snoeien van struiken en bomen zorgt voor flink wat groenafval. Toch kunnen enkele nuttige tips...

Lees meer

Koelkast vermist ...

Jaarlijks verdwijnen 226.524 koelkasten uit het recyclagecircuit.

Lees meer