Laatste nieuwtjes

Duurzaam de eindejaarsfeesten tegemoet

De eindejaarsperiode brengt nogal wat 'koop-koorts' met zich mee. Er worden feestmaaltijden bereid, cadeautjes...

Lees meer

De wintervoorbereidingen in de tuin

Zo lang de weersomstandigheden nog goed zijn kan je nog enkele tuinklusjes uitvoeren. Hier enkele...

Lees meer

Snoeien... als het moet

Het regelmatig snoeien van struiken en bomen zorgt voor flink wat groenafval. Toch kunnen enkele nuttige tips...

Lees meer

Hoe je afval correct aanbieden voor ophaling aan huis?

De wijze waarop u uw afval aanbiedt, dat maakt een groot verschil uit, zowel naar ergonomie en veiligheid van...

Lees meer

Hoe je afval correct aanbieden op het recyclagepark?

Op het recyclagepark kan je terecht met heel wat afval. De grondstoffen van deze afvalsoorten worden zoveel...

Lees meer

Warme oproep aan de scholen!

Als school of klas kan je de afvalophaler of recyclageparkwachter het hele jaar door een hart onder de riem...

Lees meer

Afval wordt grondstof

Veel materiaalstromen bevatten grondstoffen die opnieuw kunnen gebruikt worden voor andere producten. Een...

Lees meer

Klein elektro zonder snoer...

Hier vind je 10 voorbeelden van twijfelgevallen. Is het nu oud-elektro of niet?

Lees meer