De IVM-afvalenergiecentrale

De afvalenergiecentrale van IVM te Eeklo verwerkt restafval met zorg voor het milieu

Lees meer

Op reis door de installatie

We nemen je mee op reis doorheen de afvalenergiecentrale...

Lees meer

De fasen in het proces

Volg de reis van je restafvalzak doorheen de installatie en ontdek hoe stoom stroom wordt...

Lees meer

Aanvoer van afval

De afvalenergiecentrale van IVM verwerkt restafval, ingezameld in de 19 steden en gemeenten die lid zijn van IVM. Ook restafval afkomstig van andere...

Lees meer

Verbrandingsoven

De IVM-installatie is uitgerust met 2 ovens die elk 7 ton afval per uur kunnen verwerken.

Lees meer

Stoomketels

De rookgassen die de oven verlaten moeten eerst worden gekoeld in stoomketels. Pas nadien kunnen ze worden gezuiverd.

Lees meer

Rookgaszuivering

De rookgassen worden in verschillende stappen gezuiverd.

Lees meer

Schouw

De schouw meet 62,5 meter en is gemeenschappelijk voor de 2 lijnen. De schouw heeft een stalen binnenpijp en een betonnen buitenwand.

Lees meer

Energierecuperatie

De afvalenergiecentrale van IVM is uitgerust met een installatie voor energierecuperatie en elektriciteitsproductie.

Lees meer

De IVM-groencompostering

Op de IVM-groencomposteringsinstallatie wordt het groenafval verwerkt dat ingezameld wordt bij steden en gemeenten van IVM en collega-intercommunale IDM. De...

Lees meer

Het composteringsproces

Het composteringsproces verloopt in 4 fasen: de voorbewerking (mengen en verkleinen en opzetten van de composthopen), de composteringsfase, de narijping en de...

Lees meer

Toepassingen van compost

Op de IVM-groencomposteringsinstallatie wordt compost van hoge kwaliteit geproduceerd. Het eindproduct wordt afgenomen afname door land- en tuinbouwbedrijven,...

Lees meer