Beslissingen


IVM is sinds mei 2013 verplicht een overzichtslijst van beslissingen te publiceren op de website.

Omwille van relevantie vindt u hieronder de beleidsdocumenten en de beslissingen (vanaf 2019).
Mocht u op zoek zijn naar beslissingen van vorige data, contacteer ons gerust.

Indien u een klacht wil indienen tegen een beslissing, dan kan u dit via de klachtenwegwijzer van het Agentschap Binnenlands Bestuur (https://lokaalbestuur.vlaanderen.be).

Beleidsdocumenten IVM

Klik hier voor de oprichtingsakte van IVM d.d. 18-02-1980

Klik hier voor de statuten van IVM d.d. 12-12-2018

Beslissingen raad van bestuur (RvB)

- RvB 22 januari 2019
- RvB 19 februari 2019
- RvB 19 maart 2019
- RvB 20 maart 2019
- RvB 2 april 2019
- RvB 16 april 2019
- RvB 7 mei 2019
RvB 21 mei 2019
- RvB 4 juni 2019
RvB 18 juni 2019
RvB 2 juli 2019
RvB 6 augustus 2019
- RvB 3 september 2019
- RvB 17 september 2019
- RvB 1 oktober 2019
- RvB 15 oktober 2019
- RvB 5 november 2019
- RvB 19 november 2019
- RvB 3 december 2019
- RvB 17 december 2019
RvB 7 januari 2020
- RvB 21 januari 2020
- RvB 4 februari 2020
- RvB 18 februari 2020
- RvB 3 maart 2020
- RvB 17 maart 2020

Beslissingen algemene vergadering (AV)

- AV 20 maart 2019
AV 12 juni 2019
- AV 11 december 2019

Documenten IVM

Klik hier voor het geldende arbeidsreglement