Beslissingen


IVM is sinds mei 2013 verplicht een overzichtslijst van beslissingen te publiceren op de website.

Omwille van relevantie vindt u hieronder de beleidsdocumenten en de beslissingen (vanaf januari 2018).
Mocht u op zoek zijn naar beslissingen van vorige data, contacteer ons gerust.

Indien u een klacht wil indienen tegen een beslissing, dan kan u dit via de klachtenwegwijzer van het Agentschap Binnenlands Bestuur (https://lokaalbestuur.vlaanderen.be).

Beleidsdocumenten IVM

Klik hier voor de oprichtingsakte van IVM d.d. 18-02-1980

Klik hier voor de statuten van IVM d.d. 12-12-2018

Beslissingen directiecomité (DC)

- DC 9 januari 2018
- DC 23 januari 2018
- DC 6 februari 2018
- DC 20 februari 2018
- DC 6 maart 2018
- DC 20 maart 2018
- DC 3 april 2018
- DC 17 april 2018
- DC 8 mei 2018
- DC 22 mei 2018
- DC 5 juni 2018
- DC 19 juni 2018
- DC 3 juli 2018
- DC 7 augustus 2018
- DC 4 september 2018
- DC 18 september 2018
- DC 2 oktober 2018
- DC 16 oktober 2018
- DC 6 november 2018
- DC 20 november 2018
- DC 4 december 2018
- DC 18 december 2018
- DC 8 januari 2019
- DC 22 januari 2019
- DC 5 februari 2019
- DC 19 februari 2019
- DC 5 maart 2019
- DC 19 maart 2019

Beslissingen raad van bestuur (RvB)

- RvB 23 januari 2018
- RvB 20 februari 2018
- RvB 20 maart 2018
- RvB 17 april 2018
- RvB 22 mei 2018
- RvB 19 juni 2018
- RvB 7 augustus 2018
- RvB 18 september 2018
- RvB 16 oktober 2018
- RvB 20 november 2018
- RvB 18 december 2018
- RvB 22 januari 2019
- RvB 19 februari 2019
- RvB 19 maart 2019
- RvB 20 maart 2019
- RvB 2 april 2019
- RvB 16 april 2019
- RvB 7 mei 2019
RvB 21 mei 2019
- RvB 4 juni 2019
RvB 18 juni 2019
RvB 2 juli 2019
RvB 6 augustus 2019
- RvB 3 september 2019
- RvB 17 september 2019
- RvB 1 oktober 2019
- RvB 15 oktober 2019
- RvB 5 november 2019
- RvB 19 november 2019
- RvB 3 december 2019
- RvB 17 december 2019
RvB 7 januari 2020
-

 

Beslissingen algemene vergadering (AV)

- AV 13 juni 2018
- AV 12 december 2018
- AV 20 maart 2019
AV 12 juni 2019
- AV 11 december 2019

 

Documenten IVM

Klik hier voor het geldende arbeidsreglement