Beslissingen


IVM is sinds mei 2013 verplicht een overzichtslijst van beslissingen te publiceren op de website.

Omwille van relevantie vindt u hieronder de beleidsdocumenten en de beslissingen (vanaf 2019).
Mocht u op zoek zijn naar beslissingen van vorige data, contacteer ons gerust.

Indien u een klacht wil indienen tegen een beslissing, dan kan u dit via de klachtenwegwijzer van het Agentschap Binnenlands Bestuur (https://lokaalbestuur.vlaanderen.be).

Beleidsdocumenten IVM

Klik hier voor de oprichtingsakte van IVM d.d. 18-02-1980

Klik hier voor de statuten van IVM d.d. 12-12-2018

Beslissingen raad van bestuur (RvB)

RvB 22 januari 2019
RvB 19 februari 2019
RvB 19 maart 2019
RvB 20 maart 2019
RvB 2 april 2019
RvB 16 april 2019
RvB 7 mei 2019
RvB 21 mei 2019
RvB 4 juni 2019
RvB 18 juni 2019
RvB 2 juli 2019
RvB 6 augustus 2019
RvB 3 september 2019
RvB 17 september 2019
RvB 1 oktober 2019
RvB 15 oktober 2019
RvB 5 november 2019
RvB 19 november 2019
RvB 3 december 2019
RvB 17 december 2019
RvB 7 januari 2020
RvB 21 januari 2020
RvB 4 februari 2020
RvB 18 februari 2020
RvB 3maart 2020
RvB 17 maart 2020
RvB 7 april 2020
RvB 21 april 2020
RvB 5 mei 2020
RvB 19 mei 2020
RvB 2 juni 2020
RvB 16 juni 2020
RvB 7 juli 2020
RvB 4 augustus 2020
Rvb 1 september 2020
RvB 4 september 2020
Rvb 15 september 2020
RvB 6 oktober 2020
RvB 20 oktober 2020
Rvb 3 november 2020
RvB 17 november 2020
RvB 1 december 2020
RvB 15 december 2020
RvB 5 januari 2021
RvB 12 januari 2021
RvB 19 januari 2021
RvB 2 februari 2021
RvB 16 februari 2021
RvB 2 maart 2021
RvB 16 maart 2021
RvB 6 april 2021
RvB 20 april 2021
RvB 4 mei 2021
RvB 18 mei 2021
RvB 1 juni 2021
RvB 15 juni 2021
RvB 6 juli 2021
RvB 3 augustus 2021
RvB 7 september 2021
RvB 21 september 2021
RvB 5 oktober 2021
RvB 19 oktober 2021
RvB 9 november 2021
RvB 23 november 2021
RvB 7 december 2021
RvB 21 december 2021

RvB 4 januari 2022

Beslissingen algemene vergadering (AV)

- AV 20 maart 2019
AV 12 juni 2019
- AV 11 december 2019
AV 10 juni 2020
- AV 9 december 2020
- AV 9 juni 2021
- AV 8 december 2021

Documenten IVM

Klik hier voor het geldende arbeidsreglement