Beleidsplan 2013-2019


Bij het aantreden van de bestuursploeg in 2013 werd het beleidsplan 2013-2019 gefinaliseerd. Dit plan kwam tot stand na consultatie van de deelnemende steden en gemeenten.


‘MISSIE’

Inwoners, bedrijven, organisaties en verenigingen aanzetten tot duurzaam omgaan met materialen teneinde de behoefte aan grondstoffen en materiaalverbruik te verminderen en zo bijdragen tot een duurzaam materialen- en energiebeleid in onze regio.

‘VISIE’

IVM wil haar gemeenten-deelnemers pro-actief en maximaal ondersteunen zowel op het vlak van de preventie, de inzameling en verwerking van afval als op het vlak van duurzaam productbeleid.

IVM zal haar beleid voortdurend afstemmen op het geldende regelgevend en beleidsmatig kader van de hogere overheid.

IVM zal steeds handelen op een economisch, ecologisch en sociaal verantwoorde wijze.

Binnen haar Kwaliteits- Milieu-en Veiligheidsbeleid zal de IVM permanent aandacht schenken aan vooruitgangsprocessen.


3 STRATEGISCHE OBJECTIEVEN

1) IVM fungeert als kenniscentrum/expertisecentrum voor milieu- en materialenbeleid in de regio.
Hieronder vallen acties zoals het optimaliseren van een duurzaam aankoopbeleid, het fungeren als voorbeeldfunctie, het up to date houden van kennis betreffende inzameling, verwerking en afzet van materiaalstromen

2) IVM biedt EHBM (Eerste Hulp bij Materialenbeheer) met maximale aandacht voor de afvalhiërarchie (de Ladder van Lansink).
Hieronder vallen acties zoals het realiseren van uniforme tarieven, het stimuleren van gft-inzameling, het nastreven van een meer uniforme aanpak op de recyclageparken…

3) IVM draagt bij tot een duurzaam materialen- en energiebeleid (de uitbouw van onze eindverwerkingsinstallaties).
Dit behelst o.m. het uitwerken van een volledig dossier met timing per fase voor het bekomen van een nieuwe milieuvergunning voor de afvalenergiecentrale met het oog op de aanvang van de realisatie van de vernieuwing van de afvalenergiecentrale.

Klik hier voor het strategisch beleidsplan 2013 - 2019

Klik hier voor het document 'milieu, visie - beleid - doelstelling'