Door ontwijkgedrag niet minder afval


Zwerfvuil, sluikstorten, lege dozen op de glasbolsite, huishoudelijk afval in de textielcontainer, afvalbakjes in het park die uitpuilen van het huishoudelijk afval, een vuurtje stoken in een ton... Dit zijn allemaal vormen van ontwijkgedrag.

Zwerfvuil

is het vuil dat langs de straten achtergelaten wordt door argeloze burgers: een snoeppapiertje, een leeg blikje, een bananenschil...

Sluikstorten

is het bewust afval dumpen omdat men niet wil betalen voor de ophaling en verwerking ervan. Door het afval op een niet reglementaire manier aan te bieden, betaalt de hele maatschappij voor dit onverantwoordelijk gedrag.

 

Deze vormen van ontwijkgedrag zijn jammer genoeg dagelijkse kost; je vindt het in alle gemeenten.

En het is de gemeente die er de dupe van is: het vuil ontsiert de omgeving en moet opgeruimd worden. En dit kost extra geld voor de gemeente, want er moet personeel worden ingezet, er komen extra transportkosten...

In 9 op de 10 gevallen gaat het bovendien om afval dat (vaak) gratis aangeboden kan worden op het recyclagepark. Waar zijn we dan mee bezig, vraag je je - terecht - af. Met een kleine inspanning kan het dus vermeden worden, maar het vraagt een attitude, een correct gedrag van iedereen.

Actie

In alle IVM-steden en gemeenten worden regelmatig acties uitgewerkt. Toch mag dit geen alibi zijn om gewoon te blijven 'storten'. Hoe minder vuil er tijdens deze acties wordt ingezameld, hoe beter.

Als iedereen oplet en niet argeloos omspringt met een stukje kauwgum, een sigarettenpeukje, een bananenschil, een leeg blikje, een snoeppapiertje, een leeg bierflesje... kunnen we samen de buurt al een beetje meer proper houden. En een propere buurt nodigt niet uit tot sluikstorten. Als iedereen een steentje bijdraagt wordt iedereen er ook beter van.

Stel je ergens in je gemeente een sluikstort vast? Neem dan contact op met de milieu- of afvaldienst.

Zelf een actie ondernemen? Klik hier voor meer informatie.

 

Heb je ervaringen, vragen of ideeën over de problematiek van 'ontwijkgedrag'?  Laat ze ons weten via mail.