Week van de Afvalophaler - van 18 tot en met 24 november 2019


Deel je blijk van waardering tijdens de Week van de Afvalophaler en Recyclageparkwachter. Respect zit in de kleine dingen.

Dagelijks zijn in onze regio tientallen mensen in de weer om het huishoudelijk afval op te halen aan huis of in te zamelen op recyclageparken. Ook ruimen vele netheidsmedewerkers zwerfvuil of sluikstorten op.
Deze dienstverlening gebeurt niet altijd in de meest optimale omstandigheden. De medewerkers trotseren weer en wind, worden vaak geconfronteerd met onveilige verkeerssituaties en krijgen te maken met verbale agressie.

Vraag om respect met de Week van de Afvalophaler en Recyclageparkwachter.

Op initiatief van Interafval en de Vlaamse afvalintercommunales, wordt - al voor het 4de jaar op rij - de week van 18 tot en met 24 november uitgeroepen als de ‘Week van de Afvalophaler en Recyclageparkwachter’. Tijdens die week roepen we speciaal de mensen op om de afvalophaler, recyclageparkwachters én de lokale netheidswerkers te bedanken. Dit jaar ligt de focus op respect voor de job van afvalophaler en recyclageparkwachter.

Hoe?

Er wordt gesensibiliseerd door middel van een campagne op radio, TV en sociale media. Inwoners kunnen het respect tonen met een tekening, een bedanking, een strik rond de afvalzak... Maar ook een spontane groet met opgestoken duim of een “merci” tijdens een ontmoeting met de parkwachter of ophaler kan al meer dan genoeg zijn. Dat kost niets, maar wordt des te meer geapprecieerd. Op die manier krijgen de ophalers een figuurlijk schouderklopje voor hun dagelijkse werk!

Hang de affiche of ingekleurde tekening aan je raam of bind eens een feestelijke strik rond de afvalzak!

Geef je blijk van respect en hang de campagne-affiche op je venster. Deze kan je hier downloaden op A3-formaat.
Laat de kinderen de tekening inkleuren en hang ze aan je zak of voor het raam. De kleurplaat vind je hier op A4-formaat.
Een feestelijke strik rond de zak kan ook. Doe mee en bedank de afvalophalers.

Post een leuke foto met blijk van je waardering of geef een 'elektronisch' complimentje.

Wil je nog meer doen en een 'statement' maken? Dat kan, door een 'elektronisch' complimentje te plaatsen en/of een leuke foto met blijk van je waardering te posten. We zorgen ervoor dat je complimentje goed terecht komt. Aarzel niet en bezorg ons je vriendelijk woordje via onze 'complimentenbrief'.

Gooi je foto in de strijd...

Een foto van je afvalzak of gft-container met een feestelijke strik? Of foto van je eigen bedankingsinitiatief? Post hem op sociale media met hashtag #HouHetNet. Zo deel je ook jouw respect voor afvalophalers en recyclageparkwachters. Alvast van harte bedankt!

 

Met de start van de Week van de Afvalophaler en Recyclageparkwachter organiseerde de basisschool Sint-Antonius uit Balgerhoeke op maandag 18 november een mooi dankmoment voor de ophalers. De kinderen zetten de chauffeur en laders van de ophaalwagens speciaal in de bloemetjes met knutselwerkjes en mooie kleurtekeningen. Een warm gebaar, enorm gewaardeerd door de ophalers!