Verpak je asbestplaten!


Om het transport van asbest naar het recyclagepark en de inzameling op het park zelf veilig te laten verlopen, pleit IVM er voor om het asbest verpakt te laten aanvoeren.

Op de recyclageparken wordt vaak vastgesteld dat inwoners het asbestmateriaal niet altijd veilig vervoeren en /of deponeren in de container, met verhoogd risico op verspreiding van schadelijke asbestvezels.

Daarom pleit IVM er voor om vanaf augustus asbest verpakt aan te leveren op de recyclageparken.

Bij de meeste steden en gemeenten kunnen inwoners op voorhand gratis platenzakken afhalen op het recyclagepark alvorens asbest wordt aangevoerd. In deze nieuw type platenzak passen 2 asbestgolfplaten.

Raadpleeg zeker de gemeentelijk website voor de openingsuren en exacte locaties waar deze zakken te verkrijgen zijn.

De kleine asbestzakken voor kleine brokstukken asbestcement zijn ook nog steeds verkrijgbaar.