Tijdelijk geen bezoeken meer mogelijk aan de AEC


Vanaf begin april tot minstens eind september 2019 zullen er geen bezoeken kunnen doorgaan op de afvalenergiecentrale.

Sedert begin april van dit jaar wordt alles effectief in gereedheid gebracht voor de start van de eigenlijke stilstandswerken voor de optimalisatie van onze afvalenergiecentrale. Tijdens deze stilstandsperiode zullen de twee ovenlijnen en de elektrofilters volledig vernieuwd worden en zal de betonnen schouw vervangen worden door twee nieuwe stalen schouwen (1 per ovenlijn). Ook andere verbeteringswerken zullen uitgevoerd worden aan de stortbunker en de toegangsweg, het vervangen van de rolbruggen en afvalgrijpers en een beperkte renovatie van de controlekamer. De IVM-site wordt dan ook steeds meer en meer omgevormd tot één grote werfzone.
U begrijpt wellicht dat tijdens de duur van de ombouwwerken in en rond de afvalenergiecentrale er geen bezoekersgroepen op de terreinen kunnen worden toegelaten omwille van de veiligheid en dit vanaf begin april tot minstens eind september 2019. 

Naargelang de vorderingen van de werken zal ons nieuwe educatief en interactief bezoekerscentrum wellicht vanaf oktober 2019 terug opengesteld kunnen worden voor scholengroepen.
We willen u deze nieuwe beleving alvast even onder de aandacht brengen...

IVM is in de regio het meest gekend om het inzamelen en verwerken van afval- en materiaalstromen. De intergemeentelijke vereniging heeft ook een belangrijke sensibiliserende én educatieve functie. Afvalpreventie blijft het hoogste doel en ook correct sorteren met het oog op optimale recyclage is een blijvend aandachtspunt. Scholen en milieu- of sociaal-culturele verenigingen vonden in het verleden al de weg naar de afvalenergiecentrale om er de verwerking van restafval en de opwekking van energie met eigen ogen te kunnen ervaren. IVM wil een stapje verder gaan en de bezoeker de boodschap meegeven dat we moeten handelen vanuit de zorg voor onze planeet - toeval of niet, ook het thema dat al enkele maanden de media bepaalt en waarvoor jongeren intens om aandacht vragen.

Daardoor wordt een bezoek aan IVM een boeiende belevenis. Met het nieuwe educatief en - niet in het minst - interactief centrum worden de jongeren gegidst doorheen het integrale afvalverhaal, ze kunnen zélf aan de slag gaan met sorteren en worden geprikkeld om nog méér te ontdekken rond de verschillende afvalthema's aan de hand van toffe en flitsende kortvideo's op tablets. Is er nog tijd over, dan kunnen de kids gerust nog een leuke digi-quiz voorgeschoteld krijgen.

Interactief, modulair, immer up to date…

Het centrum is ingedeeld in 5 themaruimten: red de planeet, afval voorkomen, afval correct sorteren, afval verwerken en afval opruimen. In elke ruimte vind je prachtig beeldmateriaal en de nodige weetjes en leuke doe-activiteiten… De gebrachte informatie is allesbehalve statisch: er wordt gewerkt met beeld en geluid en de animatie wordt aangepast volgens leeftijd en interesse…

Via tablets komt de bezoeker op zijn of haar eigen tempo en naargelang de interesse meer te weten over het integrale afvalbeheer. Hierbij is rekening gehouden om de informatie ‘up to date’ te houden zodat er op actuele thema’s kan worden ingespeeld (denk hierbij aan items zoals plastic soep, klimaatverandering…).

Een bezoek op maat? Het kan!

Elk bezoek kan trouwens 'op maat' worden georganiseerd:

  • Voor scholengroepen met leerlingen vanaf de 2de graad lager onderwijs kan het volledige afvalverhaal in het educatief centrum worden beleefd, zonder een bezoek aan de afvalenergiecentrale.

  • Voor leerlingen vanaf de 3de graad lager onderwijs is er de mogelijkheid om het educatief centrum te combineren mét een rondgang in de installatie van onze afvalenergiecentrale.

Elk bezoek wordt ingeleid door deskundige gidsen van de Meetjeslandse Gidsenbond.

Breng een scholenbezoek aan ons educatief centrum (voor leerlingen vanaf de 2de graad van het lager onderwijs)

Een nieuwe beleving van het volledige afvalverhaal met de boodschap dat we moeten handelen vanuit de zorg voor onze planeet...

Breng een bezoek aan onze afvalenergiecentrale (voor leerlingen vanaf 3de graad van het lager onderwijs)

Een bezoekje aan de afvalenergiecentrale van IVM is een echte ontdekkingstocht. Je kan er met je eigen ogen zien hoe het huishoudelijk afval, dus ook jouw restafval, wordt verwerkt met zorg voor het milieu. Tijdens de rondgang krijg je een boeiende kijk op het verbrandingsproces en leggen we uit hoe we de rookgassen proper maken en hoe we de warmte van de verbranding gebruiken bij de productie van elektriciteit.

Wil je alvast een "vroegboeking" doorgeven en een (scholen)bezoek reserveren voor het najaar van 2019 of voor volgend jaar?
Dat kan!
Dien gerust nu al een aanvraag in via onze reservatietool.

Op de boekingskalender kan u een beschikbare datum kiezen en u vult vervolgens alle aanvullende informatie in.
Te gepasten tijde nemen we met u contact op voor het vastleggen van de afspraak en verdere praktische afspraken met betrekking tot het bezoek.

Hou zeker onze website in de gaten voor verdere updates en info en neem regelmatig een kijkje op onze speciale pagina over de ombouwwerken van onze afvalenergiecentrale.