Ophaling asbest op afroep: tijdelijk geen verkoop van asbestzakken en ophaling wegens coronacrisis!


Omwille van de coronacrisis: verkoop van de zakken tijdelijk stopgezet! Geen ophaling meer vanaf week 14!

Contactgegevens aanvrager:

Bent u bewoner van het gebouw?Ik wens een ophaling van mijn gevulde asbestplatenzak(ken)/asbestbigbag(s) aan te vragen.

Let wel: maximaal 2 asbestzakken/-bigbags per adres voor de duur van het project!


(max. 2 zakken/bigbags per adres!)

Na ontvangst van dit ingevulde aanvraagformulier, wordt u gecontacteerd om een ophaaldatum vast te leggen.

Deze gegevens worden doorgegeven aan de ophaler voor een efficiënte inzameling. Nadien worden de gegevens verwijderd.

-