IVM vernieuwt de afvalenergiecentrale


Volg hier de ombouwwerken aan de afvalenergiecentrale van IVM op de voet.

Gedurende de nacht van 23 op 24 april werd de laatste van de 2 ovenlijnen van de afvalenergiecentrale van IVM uit gebruik genomen. De installatie ligt sindsdien volledig stil, zodat de optimalisatiewerken écht van start kunnen gaan. Deze optimalisatiewerken omvatten onder meer de vervanging van beide ovenlijnen en elektrofilters (gebouwd in 1980-1981), maar van de stilstand wordt ook gebruik gemaakt om renovatiewerken aan de stortbunker en rolbruggen en de toegangsweg naar het stortplatform uit te voeren. Tenslotte is de stilstand ook het ideale moment om de 62,5 meter hoge betonnen schoorsteen te vervangen door twee nieuwe stalen schouwen. De realisatie van deze werken is in handen van Engie Fabricom.
Parallel onderzoekt IVM mogelijkheden voor meer optimale recuperatie van warmte/energie en afzetmogelijkheden hiervan naar private of publieke afnemers in de nabije regio.

Heel de vervangings- en vernieuwingsoperatie heeft geen enkele impact op de huis aan huis ophaling, noch op de inzameling van grofvuil op de recyclageparken. Het restafval en grofvuil worden gedurende de volledige stilstandsperiode nog steeds aangevoerd op de afvalenergiecentrale, waar het tijdelijk op overslag gaat en via walking-floor-vrachtwagens wordt afgevoerd naar de afvalenergiecentrale van Indaver.

Scroll naar onder voor de laatste stand van zaken

Afbraak van de betonnen schouw...

Vervangen van de schoorsteen

De betonnen buitenmantel van de schouw dateert van bij de allereerste bouwwerken van de afvalenergiecentrale (1980-1981) en vertoont op meerdere plaatsen tekenen van betonrot. Daarom wordt van de gelegenheid van de grote stilstandswerken gebruik gemaakt om de schoorsteen te vervangen door twee nieuwe exemplaren. Van dan af zal elke ovenlijn een aparte schouw krijgen, waardoor de meetresultaten voortaan 'lijn per lijn' kunnen worden bijgehouden en gerapporteerd aan de toezichthouders. De nieuwe schouwen zijn geconstrueerd uit staal, zowel de buiten- als de binnenschouw. De schouwen meten beide 62,5 meter hoog. Ze worden voorzien van meetapparatuur waarvoor een aparte meetkamer wordt ingericht op ca. 20 meter hoogte. 

♦ Opbouwen van kruipende stelling

Voor de afbraak van de betonnen schouw is een zogenaamde "kruipende stelling" opgebouwd van onderaan de schouw. Bekijk hier de timelapse-video.

    

♦ Verwijderen van de stalen binnenschouw

Op 29 april is de metalen binnenschouw in verschillende segmenten uit de betonnen schoorsteen getild met een telescopische hijskraan.
Bekijk hier hoe de binnenmantel van de schouw in vier stukken wordt verwijderd.
In deze kortvideo een detailzicht op de hijswerken van één van de segmenten.

    

♦ Afbraak van betonnen schoorsteen

De betonnen schouwmantel wordt in ringsegmenten naar beneden gehaald. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een snijtechniek met hogedruk waterjet-straal. Deze werken zijn gestart in week 19. In deze kortvideo een detailzicht op de snijtechniek van één van de segmenten.

    

 

Bekijk hier hoe de betonnen schoorsteenmantel stuk per stuk naar beneden wordt gehaald tot deze is afgebroken tot aan de basis waar in een latere fase twee nieuwe stalen schoorstenen zullen worden opgetrokken.

♦ Verwerken van de stalen binnenschouw

De stalen binnenschouw wordt ter plaatse verkleind en nadien in stukken afgevoerd naar een staalverwerkingsbedrijf (recyclage). Hiervoor wordt een rupsbandenkraan met krachtige schaar gebruikt. Enkele beelden...

    

Herstellingswerken aan stortbunker...

Met de stilstandswerken zal ook de stortbunker worden hersteld. Op 23 april werden de laatste resten huishoudelijk afval in de bunker met een bobcat samengeschraapt.
De restafvalzakken van de huis aan huis rondes in de IVM-regio worden vanaf dan gelost in de loods en nadien afgevoerd in grote volumetransporten.
In de stortbunker is ondertussen een stelling opgebouwd om de herstellingswerken te kunnen aanvatten.

    

 

Afbraak van de ovenlijnen...

Er is een doorsteekopening gemaakt om eerst alle afbraakonderdelen van de oude ovens uit het ovengebouw te halen en in latere fase de nieuwe ovenonderdelen binnen te brengen.

    

De ovens worden volledig gesloopt, waarbij de metalen ovenconstructie met snijbranders in stukken worden gesneden. Alle sloopmaterialen worden met kleine kraanmachines uit het ovengebouw gehaald via de doorsteekopening en daarna afgevoerd voor verwerking/recyclage. Bekijk hier de beelden van de afbraakwerken.

    

    

 

Opbouw van de staalstructuur en nieuwe ovens...

Sedert begin juli is gestart met de opbouw van de staalstructuur en werd het eerste nagelnieuw onderdeel van de nieuwe ovens gekoppeld aan de bestaande stoomketels. 'First contact'.

    

    

 

Montage van de elektrofilters

Binnenkort hierover meer duiding met foto- en videomateriaal

Onderhoud en revisie van de turbine

Binnenkort hierover meer duiding met foto- en videomateriaal