Hoe je afval correct aanbieden voor ophaling aan huis?


De wijze waarop u uw afval aanbiedt, dat maakt een groot verschil uit, zowel naar ergonomie en veiligheid van de ophalers, als naar de verwerking/sortering/recyclage van de ingezamelde materialen. Deze tips helpen u om op een correcte manier het afval aan te bieden voor ophaling en verwerking/recyclage.

-

-

Zet u op tijd het afval of materiaal buiten?

Het politiereglement bepaalt wanneer u afvalstoffen mag buitenplaatsen. Dit verschilt van gemeente tot gemeente. Deze informatie staat vermeld op uw ophaalkalender. Respecteer deze toegelaten uren.

Zet het materiaal altijd tijdig buiten, want de ophaalwagen komt niet altijd op hetzelfde uur langs. Het kan dus gebeuren dat opeens de ophaalwagen een heel stuk vroeger langskomt dan anders. Hou hiermee rekening en zorg ervoor dat uw afval steeds op tijd buiten staat.

-

-

Zijn de zakken correct gesloten?

Let er ook steeds op dat de zak dichtgeknoopt wordt met de 4 flappen, zodat de ophaler de zak makkelijk kan vastgrijpen aan de knoop. Gebruik zeker geen tape om je zak dicht te kleven!

Knoop je restafvalzak en PMD-zak steeds goed dicht met de 4 flappen. Dit doe je door de flappen overlangs te knopen. Let er op dat de ophaler de zak makkelijk kan vastgrijpen aan de knoop. Gebruik zeker geen tape om je zak dicht te kleven! De ophaling zal vlotter verlopen als ook op dit punt aandacht wordt besteed.

-

-

Is het aangeboden afval niet te zwaar? De 15 kg-regel...

Té zware restafvalzakken (> 15kg) worden niet meegenomen en krijgen een weigeringssticker opgekleefd. Zorg er dus voor dat het gewicht van de restafvalzak onder de 15 kilogram blijft en verdeel desnoods het afval over meerdere zakken.

Voor papier en karton mogen de samengebonden stapels of dozen gevuld met papier niet te zwaar zijn zodat een belader deze gemakkelijk kan optillen. Ook hier geldt de 15 kg-regel.

Kan je afval niet wegwaaien/omvallen bij onstuimig weer?

Bind de zakken goed dicht zodat ze bij het omvallen niet opengaan en er geen afval op de stoep of rijweg terechtkomt.

Papier en karton moet u altijd goed vastbinden of in een gesloten doos stoppen. Stukken karton bind je samen in een stapel, zodat deze niet kunnen wegwaaien.

Mocht u beroep hebben gedaan op een ophaling van grofvuil op afroep, zorg er dan voor dat u de stukken die makkelijk kunnen omverwaaien preventief neerlegt zodat ze geen gevaar vormen voor voorbijgangers of voertuigen.

Is de veiligheid van de ophalers gegarandeerd bij het inladen van het afval?

Zoals hier eerder aangehaald is het belangrijk dat het afval niet te zwaar is. Dit voorkomt rugletsels. Maar zorg er ook voor dat de ophaler zich niet kan verwonden. Jaarlijks lopen meerdere beladers snij- en prikwonden op, soms met arbeidsongeschiktheid tot gevolg. Stop daarom geen scherpe of gevaarlijke voorwerpen in de PMD- of restafvalzak. Een ongeluk is snel gebeurd. Satéstokjes wikkel je best in een stuk papier en steek ze in het midden, zodat ze niet uit de zak kunnen steken.

KGA mag nooit in de zak! De verpakkingen kunnen openscheuren of breken waardoor ophalers risico lopen op hevig letsel. Injectienaalden moeten in een naaldbox verzameld worden en met KGA worden meegegeven. Oude geneesmiddelen geef je af bij je apotheker. Alle soorten lampen mogen gratis op het recyclagepark afgeleverd worden. Gebroken drinkglazen, stukken vlak glas, gebroken aardewerk of porselein horen thuis op het recyclagepark.

Zet u niet teveel ineens buiten?

Per ophaalbeurt mag per adres slechts een beperkte hoeveelheid worden meegegeven. De ophalers hebben het recht om het teveel aangeboden materiaal te laten staan. De voorschriften bepalen het volgende:

Restafval: per 14 dagen mogen gemiddeld 4 zakken van 60 liter worden aangeboden.

PMD: per ophaling zijn gemiddeld 4 zakken van 60 liter toegelaten

Papier & Karton: per ophaling beperkt tot een volume van 1 kubieke meter.

Is het afval correct aangeboden en gesorteerd?

Correct aanbieden

Restafval moet steeds aangeboden worden in de reglementaire witte restafvalzak met IVM-logo en opdruk van de gemeente/stad. Voor PMD wordt gebruik gemaakt van de blauwe zak met IVM-logo. Papier en karton wordt aangeboden in een samengebonden stapel of stevige gesloten kartonnen doos. Een bak of mand met papier en karton is niet toegestaan.

Correct sorteren

Goed sorteren aan de bron zorgt voor een vlotte recyclage. Respecteer daarom steeds de sorteerregels voor PMD, papier en karton... Wie foutief materiaal aanbiedt of op een foutieve manier aanbiedt, riskeert een weigeringssticker.

 

Twijfels? Raadpleeg de sorteerinstructies op je ophaalkalender of op deze website.

Waarop letten bij de ophaling van de gft-containers?

In de gemeenten waar gft apart wordt ingezameld (De Pinte, Merelbeke, Nazareth, Zulte)

  • Kleef steeds het juiste gft-prijslabel rond het handvat van de gft-container als deze voor ophaling wordt aangeboden.

  • Plaats de container steeds met gesloten deksel aan de straatkant. Tuinafval dat naast de gft-container ligt wordt niet meegenomen.

  • Zet de 120 liter gft-rolcontainers steeds met het handvat naar de straatkant gericht.

Waarom afval correct aanbieden?

  • Om de veiligheid van de ophaler te garanderen

  • Om zwerfvuil na ophaling te vermijden

  • Om een vlotte verwerking, sortering en recyclage van de ingezamelde materialen te verzekeren

  • Om ervoor te zorgen dat de ophaling vlot en snel kan verlopen