Handhavingsweek - van 30 september tot 6 oktober


Tijdens deze week gaan handhavers op pad om op te treden tegen zwerfvuil en sluikstorten. Een week lang intensief toezicht houden en overtredingen vaststellen, zoals een flitsmarathon.

Wat is handhaving?

Handhaving is het vaststellen van wetsovertredingen en het reageren op deze overtreding. Toegepast op sluikstorten en zwerfvuil betekent dit dat ‘handhavers’ (politie, GAS-ambtenaren…) toezien dat de regels nageleefd worden en overtreders aanspreken en/of beboeten.
Dat hoeft niet altijd te betekenen dat elke overtreding onmiddellijk en streng aangepakt moet worden en er boetes moeten uitgeschreven worden; een sensibiliserende aanpak kan ook. Maar de handhaving is wel het sluitstuk van een integraal zwerfvuilbeleid.
Daarom is het van belang dat overtreders weten dat ze kunnen worden aangesproken en zelfs kunnen worden bestraft. Zonder handhaving geen stok achter de deur!

Handhavingsweek van 30 september tot 6 oktober 2019

Tijdens deze week gaan handhavers op pad om op te treden tegen zwerfvuil en sluikstorten. Een week lang intensief toezicht houden en overtredingen vaststellen, zoals een flitsmarathon.
De actie is een initiatief van Mooimakers, de provincies, de gouverneurs, afvalintercommunales en handhavers uit heel Vlaanderen.

Handhavingsweek is meer dan boetes alleen

In de Handhavingsweek gaat het over handhaving in de ruime zin van het woord. Boetes zijn slechts één facet. Ook het constructief aanspreken van overtreders, het verhogen van sociale controle of het belonen van goed gedrag dragen bij tot een handhaving.

De ‘handhavers’ kunnen politiemedewerkers, GAS-vaststellers, toezichthouders, veldwachters, Lijncontroleurs, boswachters, natuurinspecteurs of lokale terrein- of waterwegbeheerders zijn. Ook wie geen handhavende bevoegdheid heeft, maar regelmatig geconfronteerd wordt met mensen die afval achterlaten op het openbaar domein, kan overtreders aanspreken om hun gedrag bij te sturen. Ook dat is van belang tijdens de Handhavingsweek.

De wijze waarop een overtreding afgehandeld wordt, hangt af van het soort overtreding en van de vaststeller/toezichthouder. Het kan gaan om een vermaning, alternatieve sancties tot een proces-verbaal of GAS-boete.

Waar en wanneer?

De Handhavingsweek vindt in principe in heel Vlaanderen plaats gedurende de week van 30 september tot 6 oktober.
De gemeente of stad, politiezone of handhaver bepaalt zelf op welke tijdstippen en op welke locaties medewerkers worden ingezet. Vergelijk het met de flitsmarathons: je weet niet waar en wanneer, maar de kans bestaat dat in de ‘week’ je ergens een handhaver tegenkomt. Ze kunnen controleren, anoniem en in uniform. En… wie het zwerfvuil correct in de vuilnisbak gooit, mag ook rekenen op een complimentje.