Een glasheldere kijk op glas sorteren en recycleren


Verpakkingsglas dat selectief wordt ingezameld, wordt opnieuw gerecycleerd tot nieuwe glazen verpakkingen. In de deelnemende steden en gemeenten, op Deinze na waar het glas aan huis wordt opgehaald, wordt het glas ingezameld in glasbollen die verspreid staan opgesteld.

Kleurgescheiden inzameling.

-

-

Het principe van glas inzamelen is eenvoudig: de burgers brengen hun leeg verpakkingsglas naar de glasbol en sorteren het glas op kleur. Wit glas hoort bij wit glas en gekleurd glas bij gekleurd glas. Deze kleurenscheiding is essentieel voor de verdere recyclage: enkel uit zuiver wit glas kan men gerecycleerd wit glas maken.

In de wijken en straten staan duo-glasbollen opgesteld. Dit zijn glasbollen met twee compartimenten met binnenin een scheidingswand en een uitklapbare bodem per compartiment, waardoor het glas kleurgescheiden in de vrachtwagen kan worden gelost.

Op de recyclageparken staan mono-glasbollen opgesteld. In de witte glasbollen wordt wit glas ingezameld; in de groene glasbollen wordt gekleurd glas ingezameld.

Een ophaalwagen met gecompartimenteerde container met tussenschot komt de volle glasbollen ledigen. Dit gebeurt compartiment per compartiment, zodat het wit glas gescheiden van het gekleurd glas wordt vervoerd naar glasverwerkingsbedrijf. Daar wordt het glas apart gelost: eerst het gekleurd glas aan de ene kant, daarna het wit glas aan de andere kant.

Neem een kijkje in onze mediatheek voor het filmpje over de glasinzameling.

De zuiverheid van glas is heel belangrijk voor de recyclage.

Bepaalde materialen maken het moeilijk tot zelfs onmogelijk om glas te recycleren. Daarom mogen porselein en keramiek, aardewerk of stenen flessen en kruiken zeker niet in de glasbol. Ook opaalglas (d.i. melkwit glas) of glas met een coating waardoor het niet transparant is horen niet thuis in de glasbol. Hetzelfde geldt voor hittebestendig glas, drinkglazen, kristallen vaatwerk, vlak glas zoals ruiten of spiegels, lampen, tl-lampen. Al deze materialen leiden tot productiefouten in de nieuwe flessen. Let dus goed op bij het sorteren.

 

-

-

-

-

Het recyclageproces: zo werkt het

Bij het glasverwerkingsbedrijf wordt eerst alles wat geen glas is verwijderd. Met magnetische afscheiders haalt men de ferrometalen uit de glasscherven. De non-ferrometalen zoals aluminium worden met wervelstroomscheiders* verwijderd en daarna gerecycleerd. Alle glasrecyclagebedrijven zijn uitgerust met geavanceerde optische systemen die verdere onzuiverheden zoals stukjes aardewerk en porselein verwijderen en de glasscherven scheiden op basis van hun kleur. De glasscherven gaan door een lichtbarrière waardoor het doorzichtige materiaal (transparant glas) en het ondoorzichtig materiaal (aardewerk, zandsteen, porselein) worden gescheiden. Tussen de verschillende processtappen worden ook de lichte onderdelen zoals etiketten en kunststof van het glas gescheiden door middel van luchttechnieken. Vervolgens gaan de scherven door een tweede lichtbarrière, die het gekleurde glas scheidt van wit glas, waarna de glasscherven worden verkleind tot de gewenste korrelgrootte. Dit voorbereide materiaal wordt dan afgevoerd naar de glasfabrieken.

De zuivere glasscherven, ook wel ovenklaar glas genoemd, worden in ovens gesmolten en krijgen een nieuwe vorm ... en een nieuw leven als fles of bokaal.

-

-

De voordelen van glasrecyclage

Nieuw glas maakt men traditioneel door zand, natriumcarbonaat (ook wel soda genoemd) en kalk te mengen op temperaturen tussen de 1.500 en 1.600 °C. Door gerecycleerd glas te gebruiken bespaart men niet alleen op natuurlijke grondstoffen. De glasfabriek heeft ook tot zelfs 25% minder energie nodig en er is meer dan de helft minder soda vereist om het smeltpunt te verlagen. Dit vermindert dan weer de uitstoot van CO2, wat bijdraagt aan de strijd tegen de opwarming van de aarde.

 

-

-

Producten uit gerecycleerd glas

Glas kan oneindig gerecycleerd worden. De eindproducten zijn dus opnieuw flessen, flacons of bokalen die voedingswaren of industriële producten optimaal beschermen.

Wist je dat ...

- glazen verpakkingen het grootste deel van de huishoudelijke verpakkingen vertegenwoordigen?

- glas bijna iets meer dan de helft van het totaal gewicht van de selectief ingezamelde verpakkingen vertegenwoordigt?

- door één ton glas te recycleren, er 250 tot 300 kg minder CO2 wordt uitgestoten?

- er aanwijzingen zijn dat glas 4.000 jaar vóór Christus al bestond bij sommige volkeren? De eerste teruggevonden gebruiksvoorwerpen in glas gaan terug tot 1.500 jaar voor onze jaartelling. Het gaat onder meer om schalen, kommen en flessen.

-

-

Opgelet: glasbolsites zijn geen stortplaatsen!

Jammer genoeg worden in de nabijheid van de glasbollen nog geregeld sluikstorten vastgesteld. Vaak gaat het om voorwerpen die verband houden met de glasinzameling.

Het is niet toegelaten om kartonnen dozen, plastic tasjes of welke recipiënt ook waarmee het glas naar de glasbol werd gebracht, achter te laten naast de glasbol.

Het is evenmin toegestaan om tl-lampen, ovenschotels, pyrex kommen, stenen kruiken, aardewerk ... - dus voorwerpen die niet thuishoren in de glasbol - achter te laten naast de glasbol.

Houd de omgeving netjes!

Als je merkt dat een glasbol vol is, plaats dan je glas niet naast de glasbol maar breng het naar een andere glasbol in de buurt. Zo voorkom je een sluikstort en de omwonenden zullen dit ten zeerste waarderen!

Met verpakkingsglas kan je ook altijd terecht op het recyclagepark.