Coronacrisis: recyclageparken open behalve voor asbest


Op de recyclageparken in de IVM-regio gelden nog steeds veiligheidsvoorschriften. Alle afvalstromen worden opnieuw ingezameld, met uitzondering van asbest

In de meeste IVM-gemeenten zijn de openingsuren van de recyclageparken opnieuw zoals voor de Corona-crisis. Er gelden wel overal nog veiligheidsmaatregelen en op sommige parken wordt nog steeds gewerkt met een reservatiesysteem.

Voor meer informatie, raadpleeg de websites van de gemeenten en steden.

Houd rekening met het volgende

De situatie is op elk park anders: raadpleeg de gemeentelijke website voor openingsuren en voor info over de afvalstromen die u mag aanvoeren.

Houd rekening met de strenge veiligheidsmaatregelen

in de wachtrij:

- blijf zoveel mogelijk in uw voertuig

- luister naar de instructies van de parkwachter, politie of gemachtigd opzichter

- toon uw identiteitskaart op eenvoudige vraag van de parkwachter, politie of gemachtigd opzichter

op het park:

- u mag enkel op het park na toestemming van de parkwachter

- er mag slechts een heel beperkt aantal voertuigen tezelfdertijd op het park worden toegelaten; er kunnen dus lange wachtrijen staan

- respecteer altijd de 1,5 meter afstand-regel; dus ook op het recyclagepark

- deponeer alles ordentelijk en verlaat zo snel als mogelijk het park (ontsmet en was nadien uw handen)

- kinderen zijn niet toegelaten! Kom enkel met 2 personen indien u het afval niet alleen kan dragen (parkwachters helpen niets dragen)

alle afvalstromen worden opnieuw ingezameld, met uitzondering van asbest.