Corona crisis: recyclageparken gesloten tot 3 april!


De omzendbrief van minister Demir van 17 maart 2020 bepaalt dat àlle recyclageparken met onmiddellijke ingang gesloten worden. Deze sluiting duurt minstens tot 3 april!

Alle recyclageparken moeten dicht blijven, minstens tot 3 april.

De omzendbrief van minister Demir van 17 maart 2020 stelt:

"De coronacrisis maakt het noodzakelijk om een kader op te stellen voor de periode waarbij het reguliere afvalbeheer als gevolg van een mogelijk lagere personeelsbezetting niet meer kan gegarandeerd worden".

De omzendbrief motiveert:

Tijdens een coronacrisis blijven de contacten tussen mensen best beperkt om verdere besmetting te voorkomen. Door de huis-aan-huisinzameling van afval hoeven burgers zich niet te verplaatsen om dit afval via andere kanalen af te zetten en is er minder menselijk contact vereist.

de omzendbrief vervolgt:

"De haalmethode (huis-aan-huisinzameling) is daarom prioritair ten opzichte van de inzameling via de recyclageparken.

De stromen die terechtkomen op de recyclageparken zijn in het algemeen minder dringend af te voeren.

Alle recyclageparken sluiten met onmiddellijke ingang tot ten minste 3/04/2020. De personeelsleden worden waar nodig ingeschakeld om de ophaling aan huis te garanderen."