Asbestophaling voor land- en tuinbouwbedrijven


Land- en tuinbouwers kunnen kleine hoeveelheden asbestplaten op hun bedrijf laten ophalen.

Waarom dit project?

Asbestcementdaken zijn sterk verweerd en die verwering neemt steeds meer toe. De cementsamenstelling vermindert door jarenlange blootstelling aan regen en vorst waardoor de asbestvezels los komen te zitten aan de oppervlakte van de asbestplaat. Sterk verweerde asbestplaten worden dan ook best zo snel mogelijk verwijderd en vervangen.
Daarom willen IVM en de aangesloten steden en gemeenten ook kleine hoeveelheden asbestplaten van daken van land- en tuinbouwbedrijven laten ophalen.

Overweegt u als land- of tuinbouwers om asbesthoudende platen te verwijderen?

IVM organiseert de ophaling van asbestcementen golfplaten bij land- en tuinbouwbedrijven. Land- of tuinbouwers die beschikken over een exploitatienummer en/of landbouwnummer kunnen maximaal 2 afzetcontainers (samen ongeveer 30 m³) reserveren voor het ophalen van asbestplaten op hun bedrijf. Dankzij OVAM-subsidies is de bijdrage beperkt tot 170 euro per container

Dit project loopt tot 31 maart 2022. Mocht het project vroeger afgesloten worden of verlengd worden, dan zal dit zeker tijdig gecommuniceerd worden.

Praktisch:

  1. De land- of tuinbouwer dient een aanvraag in bij de gemeente.
  2. De gemeente controleert of er een landbouwnummer of exploitatienummer geregistreerd staat op het adres.
  3. De land- of tuinbouwer betaalt de gemeente € 170 per container (max. 2 containers te reserveren per adres) en haalt zijn pakket met persoonlijke beschermingsmiddelen af.
  4. De gemeente geeft alle noodzakelijke gegevens door aan IVM (naam, ophaaladres, aantal containers).
  5. IVM contacteert de ophaalfirma die een afspraak zal maken met de land- of tuinbouwer voor plaatsing en ophaling van de container(s).
  6. De ophaalfirma informeert IVM over de plaatsing/ophaling en geregistreerde gewichten.
  7. IVM geeft de opgehaalde gewichten door aan de gemeente.

-

-

-Heb je nog vragen over deze dienstverlening? Bekijk onze lijst met veelgestelde vragen over asbest of contacteer ons op 09 218 90 17 of via
 asbest@ivmmilieubeheer.be