Asbestophaling voor KMO's en verenigingen: vanaf januari 2022!


KMO's en verenigingen kunnen kleine hoeveelheden asbestplaten op hun bedrijf laten ophalen.

Waarom dit project?

Asbestcementdaken zijn sterk verweerd en die verwering neemt steeds meer toe. De cementsamenstelling vermindert door jarenlange blootstelling aan regen en vorst waardoor de asbestvezels los komen te zitten aan de oppervlakte van de asbestplaat. Sterk verweerde asbestplaten worden dan ook best zo snel mogelijk verwijderd en vervangen.

IVM en de OVAM startten in de zomer van 2020 daarom met de ophaling van asbestplaten in containers bij landbouwbedrijven. Dat bleek een succes en in het najaar van 2021 werd voor de landbouwsector op Vlaams niveau een afzonderlijk Protocol met de Vlaamse Regering gesloten waardoor landbouwbedrijven gratis asbest kunnen laten ophalen mits aan bepaalde voorwaarden te voldoen én mits de aanvraag rechtstreeks te richten aan de OVAM (en dus niet langer via de gemeenten en IVM).

In overleg met de OVAM heeft IVM de scope van het project mogen uitbreiden naar het ophalen van kleine hoeveelheden asbestplaten van daken van KMO's en verenigingen.

Overweegt u om asbesthoudende platen te verwijderen?

IVM organiseert de ophaling van asbestcementen golfplaten bij KMO's en verenigingen. KMO's, zelfstandigen die beschikken over een exploitatienummer of verenigingen met lokaal in de gemeente kunnen maximaal 2 afzetcontainers (samen ongeveer 30 m³) reserveren voor het ophalen van asbestplaten op hun bedrijf of site. Dankzij OVAM-subsidies is de bijdrage beperkt tot 170 euro per container.

Het project 'inzameling bij KMO's en verenigingen' loopt tot 31 maart 2023. Mocht het project vroeger afgesloten worden of verlengd worden, dan zal dit zeker tijdig gecommuniceerd worden.

Voor de volledigheid: landbouwbedrijven met een exploitatie- of landbouwnummer kunnen ook nog van deze dienstverlening gebruik blijven maken (tegen betaling van € 170 per container), al kunnen zij zelfs een gratis ophaling aanvragen, niet via het IVM-project doch rechtstreeks bij de OVAM mits ze hiervoor aan voorwaarden voldoen. Meer informatie over de gratis inzameling voor landbouwbedrijven via ovam.be

 

Praktisch:

  1. De aanvraag gebeurt bij de gemeente.
  2. De gemeente controleert of er een  exploitatienummer geregistreerd staat op het adres dan wel of de vereniging een gebouw gebruikt in de gemeente.
  3. indien goedgekeurd door de gemeente betaalt de aanvrager de gemeente € 170 per container (max. 2 containers te reserveren per adres) en haalt zijn pakket met persoonlijke beschermingsmiddelen af.
  4. De gemeente geeft alle noodzakelijke gegevens door aan IVM (naam, ophaaladres, aantal containers).
  5. IVM contacteert de ophaalfirma die een afspraak zal maken met aanvrager voor plaatsing en ophaling van de container(s).
  6. De ophaalfirma informeert IVM over de plaatsing/ophaling en geregistreerde gewichten.
  7. IVM geeft de opgehaalde gewichten door aan de gemeente.

-

-

-Heb je nog vragen over deze dienstverlening? Bekijk onze lijst met veelgestelde vragen over asbest of contacteer ons op 09 218 90 17 of via
 asbest@ivmmilieubeheer.be