Afvalophaling tijdens coronacrisis: update 5 mei


Na de beslissing van Minister Demir om de recyclageparken te sluiten tot (minstens) 5 april, hierna een stand van zaken over afvalophaling

Omwille van de coronacrisis is de inzameling van afval op de recyclageperken beperkt. IVM vraagt de inwoners om het afval dat aan huis wordt opgehaald op een correcte manier aan te bieden. Hierna enkele aanbevelingen, tips en mededelingen.

Huis aan huisophalingen van restafval, gft, PMD en papier&karton: ophaaluur kan wijzigen

Deze ophalingen blijven momenteel verzekerd, maar misschien op een ander ophaaluur dan normaal. Het kan evenwel dat door ziekte van ophalers, de teams anders worden samengesteld waardoor de rondes ‘anders’ worden gereden. Het kan daarom dat de ophaalwagen op een ander tijdstip dan normaal passeert. Inwoners worden daarom gevraagd het afval tijdig buiten te zetten. Voor het juiste tijdstip wordt gevraagd de ophaalkale. nder te raadplegen.

papieren zakdoekjes: gooi ze bij het restafval in een gesloten zak. Geef ze nooit mee met papier en karton!

Door de aangepaste werking van de recyclageparken wordt her en der geprobeerd om ook grofvuil of andere afvalstromen aan te bieden bij het restafval. Dit afval wordt niet meegenomen! Wie dit toch buitenzet en het na de ophaling laat staan, riskeert een boete voor sluikstorten.

Wijkinzamelingen: géén textiel naar de textielcontainers, KGA-ophaling opnieuw vanaf begin mei!

Glas kan nog steeds naar de glascontainer. Als deze container vol zit, breng het glas dan naar een andere container. De ophaaldienst stelt alles in het werk om de containers tijdig te ledigen, maar ook bij deze firma zijn er zieke chauffeurs en wordt reservepersoneel ingezet.

Plaats géén glas of ander afval naast de glascontainer, wie dat toch doet riskeert een boete voor sluikstorten.

Textielcontainers: voorlopig wordt géén textiel ingezameld. Wie afval achterlaat naast de textielcontainer riskeert een boete voor sluikstorten.

De wijkinzamelingen van KGA worden begin mei hervat. Raadpleeg de gemeentelijke informatiekanalen hiervoor, want de locaties kunnen (tijdelijk) wijzigen!

Ophalingen van grofvuil op afroep (tegen betaling): opnieuw uitgevoerd

Aanvragen voor ophalingen worden opnieuw behandeld en alles wordt in het werk gesteld om vanaf eind april de ophaling terug te kunnen verzekeren.

Ophalingen van asbest (in platenzakken, bigbags): nog steeds geen ophaling

tot nader order zijn deze ophalingen stopgezet. Er worden geen zakken meer verkocht omdat er geen veiligheidsmaskers kunnen worden meegeleverd (er is een tekort aan maskers o.w.v. de coronacrisis).

Zo lang IVM niet over veiligheidsmaskers beschikt, kan deze inzameling niet worden verdergezet omdat het niet dragen van een FP3 mondmasker serieuze gezondheidsrisico's inhoudt.

Wat met tuinafval?

Wie tuiniert, kan dit op een afvalarme manier. IVM, de gemeenten, compostmeesters en kringloopkrachten sensibiliseren al jarenlang om afvalarm te tuinieren.

Voor wie het nog niet doet, het is nu het moment om er aan te beginnen: thuiscomposteren in een compostvat, een compostbak of composthoop is kinderspel. Met enkele kleine kneepjes kan je gemakkelijk tuinafval omzetten tot compost, en dit zonder geurhinder voor de buren. Het kost niets en het spaart altijd ritten naar het recyclagepark uit. Niet enkel in tijden van corona-crisis! Dus, zeker een goede en goedkope oplossing voor het tuinafval!

Inwoners vinden bij de Vlaamse Compostorganisatie, maar ook op de IVM-website  tal van tips om afvalarm te tuinieren. Ook de Vlaco inspireert, met een blog waarop praktische tips staan om grasafval, snoeihout e.a. tuinafval te vermijden. Meer op www.vlaco.be

Wat zéker niet mag is tuinafval in parken, sloten of beken of op onbebouwde percelen dumpen. Wie dit toch doet, riskeert een boete voor sluikstorten.

Respect voor ophalers, properteams…

IVM vraagt respect voor de ophaalteams en de properteams die in deze moeilijke tijden in de weer zijn om het afval op te halen en op te ruimen. Voor hun veiligheid vragen we om papieren zakdoekjes, afval van zieke inwoners… niet zomaar weg te gooien maar om dit, goed verpakt, met het afval mee te geven. Veiligheid primeert, voor de inwoners maar zéker ook de afvalwerkers.

IVM hoopt op begrip van de inwoners en wil de dienstverlening zo goed als mogelijk continueren. We hopen dat iedereen zijn of haar steentje bijdraagt zodat in deze ongeziene tijden alles zo veilig en zo vlot als mogelijk kan verlopen.