Afvalophaling tijdens coronacrisis: update 24 maart


Na de beslissing van Minister Demir om de recyclageparken te sluiten tot (minstens) 5 april, hierna een stand van zaken over afvalophaling

Na de beslissing van de hogere overheid om de recyclageparken te sluiten tot (minstens) 5 april, vraagt IVM de inwoners om het afval dat aan huis wordt opgehaald op een correcte manier aan te bieden. Hierna enkele aanbevelingen, tips en mededelingen.

 

Huis aan huisophalingen van restafval, gft, PMD en papier&karton

Deze ophalingen blijven momenteel verzekerd. Het kan evenwel dat door ziekte van ophalers, de teams anders worden samengesteld waardoor de rondes ‘anders’ worden gereden. Het kan daarom dat de ophaalwagen op een ander tijdstip dan normaal passeert. Inwoners worden daarom gevraagd het afval tijdig buiten te zetten. Voor het juiste tijdstip wordt gevraagd de ophaalkalender te raadplegen.

 

Door de sluiting van de recyclageparken wordt her en der geprobeerd om ook grofvuil of andere afvalstromen aan te bieden bij het restafval. Dit afval wordt niet meegenomen! Wie dit toch buitenzet en het na de ophaling laat staan, riskeert een boete voor sluikstorten.

 

Wijkinzamelingen

Glas kan nog steeds naar de glascontainer. Als deze container vol zit, breng het glas dan naar een andere container. De ophaaldienst stelt alles in het werk om de containers tijdig te ledigen, maar ook bij deze firma zijn er zieke chauffeurs en wordt reservepersoneel ingezet.

Plaats géén glas of ander afval naast de glascontainer, wie dat toch doet riskeert een boete voor sluikstorten.

 

Textielcontainers: als deze vol zijn, plaats dan geen afval naast deze container maar breng uw textiel naar een andere container. Wie afval achterlaat naast de textielcontainer riskeert een boete voor sluikstorten.

 

De wijkinzamelingen van KGA zijn stopgezet tot nader order.

 

Ophalingen van grofvuil op afroep

Tot nader order zijn deze ophalingen stopgezet. Aanvragen voor ophalingen worden ‘on hold’ gezet. We communiceren later hierover, in functie van beslissingen van de hogere overheid over het al dan niet verlengen van de strengere corona-maatregelen.

 

Ophalingen van asbest (in platenzakken, bigbags)

tot nader order zijn deze ophalingen stopgezet.

 

Wat met tuinafval?

Wie tuiniert, kan dit op een afvalarme manier. IVM, de gemeenten, compostmeesters en kringloopkrachten sensibiliseren al jarenlang om afvalarm te tuinieren.

 

Voor wie het nog niet doet, het is nu het moment om er aan te beginnen: thuiscomposteren in een compostvat, een compostbak of composthoop is kinderspel. Met enkele kleine kneepjes kan je gemakkelijk tuinafval omzetten tot compost, en dit zonder geurhinder voor de buren. Het kost niets en het spaart altijd ritten naar het recyclagepark uit. Niet enkel in tijden van corona-crisis! Dus, zeker een goede en goedkope oplossing voor het tuinafval!

 

Inwoners vinden bij de Vlaamse Compostorganisatie, maar ook op de IVM-website  tal van tips om afvalarm te tuinieren. Ook de Vlaco inspireert, met een blog waarop praktische tips staan om grasafval, snoeihout e.a. tuinafval te vermijden. Meer op www.vlaco.be

 

Wat zéker niet mag is tuinafval in parken, sloten of beken of op onbebouwde percelen dumpen. Wie dit toch doet, riskeert een boete voor sluikstorten.

 

Respect voor ophalers, properteams…

IVM vraagt respect voor de ophaalteams en de properteams die in deze moeilijke tijden in de weer zijn om het afval op te halen en op te ruimen. Voor hun veiligheid vragen we om papieren zakdoekjes, afval van zieke inwoners… niet zomaar weg te gooien maar om dit, goed verpakt, met het afval mee te geven. Veiligheid primeert, voor de inwoners maar zéker ook de afvalwerkers.

 

IVM hoopt op begrip van de inwoners en wil de dienstverlening zo goed als mogelijk continueren. We hopen dat iedereen zijn of haar steentje bijdraagt zodat in deze ongeziene tijden alles zo veilig en zo vlot als mogelijk kan verlopen.