Aanvraag ophaling asbest op afroep voor particulieren


De asbestkits zijn terug beschikbaar in het verdeelpunt van uw gemeente en de ophaling van de asbestplatenzakken en bigbags voor asbestleien is terug opgestart sedert augustus.

Contactgegevens aanvrager:

Bent u bewoner van het gebouw?Ik wens een ophaling van mijn gevulde asbestplatenzak(ken)/asbestbigbag(s) aan te vragen.

Let wel: maximaal 2 asbestzakken/-bigbags per adres voor de duur van het project!


(max. 2 zakken/bigbags per adres!)

Enkel aanduiden ingeval van asbestplatenzakken! Niet voor big-bags.Na ontvangst van dit ingevulde aanvraagformulier, wordt u gecontacteerd om een ophaaldatum vast te leggen.

Deze gegevens worden doorgegeven aan de ophaler voor een efficiënte inzameling. Nadien worden de gegevens verwijderd.

-