Aanvraagformulier "Snoeihout op afroep"


Bent u een inwoner van de gemeente Assenede, De Pinte, Eeklo, Gavere, Kaprijke, Nazareth of Lievegem? U heeft snoeihout en had dit graag in 2022 op afroep (tegen betaling) willen laten ophalen? Dan kan u via dit aanvraagformulier een ophaling van snoeihout op afroep reserveren voor één van de vastgestelde ophaalmomenten.

Enkel voor inwoners van de gemeente Assenede, De Pinte, Eeklo, Gavere, Kaprijke, Nazareth en Lievegem!

Het nummer waarop we u overdag (8.30 - 16.30 u) kunnen bereiken
Na de verzending van dit document zal het ophaalteam u contacteren voor verdere afspraken omtrent betaling, planning van de ophaaldag e.d.m. Het invullen van het aanvraagformulier houdt voor u, noch voor IVM, een verplichting in tot het aangaan van een verbintenis. De overeenkomst over het ophalen van het snoeihout komt enkel tot stand nadat de inschrijver is ingegaan op de uitnodiging tot betaling en nadat IVM de ontvangstbevestiging heeft gekregen van betaling van het afgesproken verschuldigde bedrag. Na deze ontvangstbevestiging ontvangt de inschrijver tijdig een mededeling van ophaaldatum waarop het aangeboden afval dient te worden buiten geplaatst. Het snoeihout zal enkel op die opgegeven ophaaldatum opgehaald worden.