Aanvraagformulier "Grofvuil op afroep"


U kan hier een ophaling van grofvuil op afroep (en tegen betaling) aanvragen. Bent u een inwoner van de gemeente Zulte? Dan belt u voor een aanvraag naar de milieudienst van Zulte op het rechtstreekse nummer 09 243 14 43.

Het nummer waarop we u overdag (8.30 - 16.30 u) kunnen bereiken
U wil beroep doen op de ophaling van grofvuil op afroep tegen betaling en u zal volgende afvalstoffen aanbieden:

Na de verzending van dit document zal u het grofvuil team u contacteren voor verdere afspraken omtrent betaling, planning van de ophaaldag e.d.m. Het invullen van het aanvraagformulier houdt voor u, noch voor IVM, een verplichting in tot het aangaan van een verbintenis. De overeenkomst over het ophalen van het grofvuil komt enkel tot stand nadat de inschrijver is ingegaan op de uitnodiging tot betaling en nadat IVM de ontvangstbevestiging heeft gekregen van betaling van het afgesproken verschuldigde bedrag. Na deze ontvangstbevestiging ontvangt de inschrijver tijdig een mededeling van ophaaldatum waarop het aangeboden afval dient te worden buiten geplaatst. Het grofvuil zal enkel op die opgegeven ophaaldatum opgehaald worden. Er worden géén andere afvalstoffen meegenomen dan deze die zijn opgegeven bij de aanvraag.