Aanvraagformulier "Asbest op afroep bij particulieren"


Vraag hier een ophaling van asbestplatenzakken en/of asbestbigbags aan.

Aanvraagformulier ophaling asbestplatenzakken en/of asbestbigbags

Enkel IVM-asbestzakken aangekocht bij uw stad/gemeente of recyclagepark worden opgehaald! Er mogen maximaal 2 asbestzakken/bigbags per adres worden aangeboden voor de duur van het project.

Contactgegevens aanvrager:

Bent u bewoner van het gebouw?Ik wens een ophaling van mijn gevulde asbestplatenzak(ken)/asbestbigbag(s) aan te vragen.

Let wel: maximaal 2 asbestzakken/-bigbags per adres voor de duur van het project!


(max. 2 zakken/bigbags per adres!)

Enkel aanduiden ingeval van asbestplatenzakken! Niet voor big-bags.Na ontvangst van dit ingevulde aanvraagformulier, wordt u gecontacteerd om een ophaaldatum vast te leggen.

Deze gegevens worden doorgegeven aan de ophaler voor een efficiënte inzameling. Nadien worden de gegevens verwijderd.

 

 In samenwerking met: