Symbolen op verpakkingen


Wat zeggen de symbolen op de verpakkingen?

 

Het "Groene Punt"- logo


Het Groene Punt betekent niet dat de verpakking uit gerecycleerd materiaal is samengesteld of automatisch selectief zal worden ingezameld of gerecycleerd. Het is géén sorteerinstructie en betekent dus niet dat deze verpakking per definitie thuishoort in één van de selectief ingezamelde fracties! Het Groene Punt logo betekent dat het bedrijf dat het product op de markt brengt, heel het systeem van selectieve inzameling en recyclage mee financiert. Het bedrijf is lid van Fost Plus en mag daarom het ‘groene punt’ op de verpakking plaatsen.

Statiegeld


Dit betekent dat je de lege verpakkingen terug naar de winkel mag brengen, zodat deze producten opnieuw gebruikt kunnen worden. Het geld dat je voor de verpakking hebt betaald, krijg je terug.

Mannetje met vuilnisbak


Dit betekent dat je de verpakking niet in de vrije natuur of op de openbare mag laten rondslingeren, maar dat het in een vuilnisbak thuishoort.

Plastic aanduidingen (PET, HDPE, PVC)


Deze pictogrammen duiden aan uit welk soort plastic het materiaal vervaardigd is. 

Het cijfer in de driehoek verwijst naar de plasticsoort: 1 =  PET, 2 = HDPE, 3 = PVC, 4 = LDPE, 5 = PP, 6 = PS, 7 = Andere.

Vrijstelling van ecotaks


Dit wil zeggen dat het product vrijgesteld is van ecotaks, maar wil niet noodzakelijk zeggen dat het milieuvriendelijk is. De vrijstelling is bekomen doordat de producent zich ertoe verbonden heeft producten te recycleren.

Onderworpen aan ecotaks


Een product met dit pictogram is onderworpen is aan ecotaks. Dit is bijvoorbeeld zo voor batterijen. In sommige gevallen staat het bedrag van de ecotaks bij het pictogram vermeld.

Möbiuspijlen


Een product met dit teken kan worden gerecycleerd of  kan gerecycleerd materiaal bevatten. In dit laatste geval moet het woord 'gerecycleerd' bij het symbool staan.