De schouwen


Elke ovenlijn heeft zijn eigen metalen schoorsteen van 62,5 meter hoog.

De ovens worden continu in onderdruk gehouden door één zuigtrekventilator per oven. De zuigtrekventilatoren zuigen de rookgassen door de hele ovenlijn en zuiveringsinstallatie en stuwen de volledig gezuiverde rookgassen door de schoorsteen. Om omgevingsgeluid te beperken is elke zuigtrekventilator uitgerust met een geluidsdemper.

De witte pluim die uit de schouw komt zijn eigenlijk niet meer dan kleine druppels waterdamp. Elke ovenlijn heeft zijn eigen metalen schoorsteen van 62,5 meter hoog.

In de schoorsteen worden volgende parameters continu gemeten:

 • Het rookgasdebiet (gemiddeld 35.000 Nm³)

 • De rookgastemperatuur (gemiddeld 190°C)

 • Het stofgehalte (VLAREM-norm 10 mg/Nm³)

 • Zwaveldioxide of SO2 (VLAREM-norm 50 mg/Nm³)

 • Koolmonoxide of CO (VLAREM-norm 50 mg/Nm³)

 • Waterstofchloride of HCl (VLAREM-norm 10 mg/Nm³)

 • Stikstofoxide of NOx (VLAREM-norm 200 mg/Nm³)

 • Onverbrande koolstof of TOC—totaal organische koolstof (VLAREM-norm 10 mg/Nm³)

 • Zuurstof of O2

 • Water of H2O

 • Koolstofdioxide of CO2

 • Dioxines (norm 0,10 ng Teq/Nm³)

Nm³: Norm kubieke meter 
Teq: Toxisch equivalent

De rookgaszuiveringsinstallatie zorgt er voor dat de verontreiniging van de rookgassen tot een absoluut minimum worden beperkt. Naast de eigen continumetingen worden de rookgassen op regelmatige basis aanvullend gecontroleerd door puntmetingen uitgevoerd door een onafhankelijk laboratorium (Tauw). De uitstoot van diverse stoffen is bij wet onderworpen aan een normering en het Departement Omgeving ziet toe op de strikte toepassing van deze normen. Alle meetresultaten worden maandelijks doorgestuurd naar dit controleorgaan van de overheid.

De schouw heeft een dag- en nachtverlichting. Bovenaan zijn er knipperende signalisatielichten die overdag wit knipperen en bij valavond en ’s nachts rood knipperen. Deze signalisatie geeft een waarschuwing aan het luchtverkeer van de aanwezigheid van de hoog uitstekende schouwen.