Recyclagepark Nazareth (*IVM)


Vanaf 1 januari 2019 is de exploitatie van het recyclagepark in Nazareth overgedragen aan IVM. Op het recyclagepark aan de Sticheldreef 3A kunnen enkel inwoners van Nazareth terecht!

Openingsuren

Zomerperiode (van 1 maart tot en met 31 oktober)

maandag
van 9 tot 11.45 uur
dinsdag
gesloten
woensdag
van 9 tot 18.45 uur
donderdag
van 13 tot 18.45 uur
vrijdag
van 13 tot 19.45 uur
zaterdag
van 9 tot 18.45 uur

Winterperiode (van 1 november tot en met 28 februari)

maandag
van 9 tot 11.45 uur
dinsdag
gesloten
woensdag
van 13 tot 17.45 uur
donderdag
gesloten
vrijdag
van 13 tot 17.45 uur
zaterdag
van 9 tot 17.45 uur

Sluitingsdagen 2021

 • vrijdag 1 januari (Nieuwjaar)
 • maandag 5 april (Paasmaandag)
 • zaterdag 1 mei (Dag v/d Arbeid)
 • donderdag 13 mei (O.L.H. Hemelvaart)
 • maandag 24 mei (Pinkstermaandag)
 • woensdag 21 juli (Nationale Feestdag)
 • maandag 1 november (Allerheiligen)
 • dinsdag 2 november (Allerzielen)
 • donderdag 11 november (Wapenstilstand)
 • van vrijdag 24 december tot en met zondag 26 december
 • vrijdag 31 december

Met welke afvalstromen kunt u op het recyclagepark terecht?

AEEA (elektro apparaten)
Harde plastics
Metalen
Afvalolie
Hol glas
Gemengd niet-recycleerbaar niet-brandbaar afval
Asbest *
Houtafval (onderscheid A en B hout)
Papier en karton
Autobanden
Isolatiemateriaal en roofing
Piepschuim
Batterijen
Kalkhoudend afval
Textiel
Frituurolie en -vet
Kleine kringloopgoederen
Vlak glas
Groenafval
Kurk
Zachte folies
Grofvuil
Lampen
Zuiver steenpuin
 
Landbouwfolie
 
* Asbest aanbrengen in de betaalzone van het recyclagepark kan één keer in de maand, gewoonlijk elke eerste maandag (in voormiddag) van de maand. Op dat moment mag je geen andere fracties in de betaalzone deponeren. De gratiszone blijft wel volledig toegankelijk.
Opgelet!
Klein gevaarlijk afval (KGA) wordt ingezameld via de wijkinzamelingen (voor inzameldata en locaties, raadpleeg uw ophaalkalender.

Belangrijk

♦ Restafval dat in de gewone restafvalzak kan, mag niet in het recyclagepark aangeboden worden.
♦ Herbruikbare goederen worden bij voorkeur in De Kringwinkel afgegeven.
♦ Lege gasflessen horen niet thuis op het recyclagepark.

Hoeveel moet je betalen voor het aanvoeren van afval in de betaalzone?

Inwoners betalen 0,03 euro per kilogram voor:

♦ bouw- en sloopafval: gyproc en gipsafval, verontreinigd houtafval
♦ groenafval: gazonmaaisel, snoeiafval, tuinafval, boomwortels
♦ grofvuil
♦ asbest - max. 200 kg per jaar gratis

Wanneer u binnen het kalenderjaar meer dan 1.199 kg aanbrengt, verandert het tarief naar 0,05 euro per kilogram.
Vanaf 5.000 kg binnen éénzelfde jaar betaal je 0,10 euro per kilogram.

Bedrijven betalen altijd 0,10 euro per kilogram.

Enkele richtlijnen

 • Thuis voorsorteren spaart tijd op het recyclagepark. Houd zoveel als mogelijk de afval- en materiaalstromen samen die in een afzonderlijke container thuishoren. Dat spaart u heen-en-weer-geloop en gerij op het recyclagepark.

 • De richtlijnen van de parkwachters moeten steeds gevolgd worden.

 • Tijdens drukke momenten worden bezoekers slechts beperkt toegelaten (10-tal auto's). De toegangslichten worden dan op rood gezet. Alle andere bezoekers (zowel met de wagen, met de fiets of te voet) wachten hun beurt af voor de gesloten slagboom, tot terug groen licht gegeven wordt.

 • Nadat je alle afvalsoorten in de daartoe bestemde containers gedeponeerd hebt, wordt gevraagd om het recyclagepark zo snel mogelijk te verlaten.

 • Papier mag niet los in de papiercontainer geworpen worden. Papier moet worden samengebonden of in een doos gestopt. Zo wordt vermeden dat bij winderig weer het hele recyclagepark vol papier ligt.

 • Piepschuim moet vooraf of ter plaatse worden verkleind. Zo past er meer piepschuim in een zak.

 • Ramen met glas mogen niet in de containers: vooraf het glas verwijderen uit het raam en afzonderlijk in de container voor vlak glas deponeren.

 • Heeft u asbestplaten mee? Wees voorzichtig! Gooi er niet mee en veroorzaak zo weinig mogelijk stof!

 • Kinderen onder de 12 jaar mogen het recyclagepark enkel betreden indien ze vergezeld zijn van een volwassene. Laat ze voor de veiligheid in de wagen.

 • Honden zijn niet toegelaten op het recyclagepark.

 • Op het recyclagepark geld een algemeen rookverbod.

 • Op het recyclagepark gelden de gewone verkeersregels, maar de maximum toegelaten snelheid is beperkt tot 10 km/uur. Zet de motor van uw voertuig af tijdens het lossen van het materiaal in de containers.

Meer info?

Op de website van de gemeente Nazareth vindt u heel wat informatie inzake toegangscontrole en het retributiereglement voor de aanbreng van de diverse materiaalstromen.

Waarheen met je vragen?

Heeft u vragen over de werking van het recyclagepark, over het aanbieden van afval- of materiaalstromen? Stel ze gerust aan de parkwachters. Zij helpen u verder.

U kunt ook steeds terecht op de gratis infolijn 0800 13 580 van IVM (tijdens kantooruren) of op ivm@ivmmilieubeheer.be