Grofvuil (op afroep)


Grofvuil is brandbaar, niet recycleerbaar afval dat te groot is om in de restafvalzak te stoppen. Het wordt ingezameld op het recyclagepark. Wie geen mogelijkheden heeft om het grofvuil naar het recyclagepark te (laten) brengen, kan het ook op afroep tegen betaling laten ophalen.

-

-

-

-

  Wat is toegelaten bij grofvuil?

  • Grofvuil is het brandbaar restafval dat niet in de restafvalzak kan, dat niet hergebruikt kan worden en niet selectief wordt ingezameld. Het is de verzamelnaam voor grote stukken afval zoals een kapotte stoffen zetel, een versleten tapijt, een matras...

 

  Wat is niet toegelaten bij grofvuil?

  • recycleerbaar materiaal dat selectief wordt ingezameld (PMD, papier en karton, glas, AEEA, lampen, materiaal dat op het recyclagepark afzonderlijk wordt ingezameld zoals harde kunststoffen, hout, steengruis, roofing, asbestcement, lavabo's, metalen, autobanden, treinbielzen, ...)

  • (klein) gevaarlijk afval (breng dit naar de KGA-inzameling of het recyclagepark)

  • klein afval dat in de restafvalzak kan

  • materiaal dat herbruikbaar is (breng het naar De Kringwinkel)

  • gasflessen (voor meer informatie www.febupro.be)

Houd volgende spelregels in acht:

1. Nog bruikbaar -> De Kringwinkel!

Grofvuil dat nog bruikbaar is, breng je naar De Kringwinkel. Het materiaal kan zelfs door de ophaaldienst van De Kringwinkel gratis bij je thuis worden afgehaald.

2. Géén materiaalstromen die selectief worden opgehaald of ingezameld!

PMD, papier & karton, glasafval, KGA, oude metalen, tuinafval of bouw- en sloopafval (dus ook afbraakhout, asbestplaten), hout... worden alle selectief ingezameld en horen dus niet thuis bij het grofvuil. Deze materiaalstromen worden immers gescheiden opgehaald of ingezameld op het recyclagepark.

3. Géén klein materiaal!

Klein brandbaar materiaal of restafval dat in de restafvalzak thuishoort, is evenmin grofvuil. Het hoort bij het restafval dat wekelijks wordt opgehaald en moet dus in de restafvalzak.

4. Naar het recyclagepark ermee.

Het overige materiaal dat NIET gescheiden wordt opgehaald of ingezameld op het recyclagepark, is wél grofvuil. Het kan aangeboden worden op het gemeentelijk/stedelijk recyclagepark. 

5. Geen gevaarlijk materiaal!

In de container voor grofvuil mogen géén gevaarlijke voorwerpen. Dus géén KGA, geen emmers met verfresten, geen spuitbussen, geen accu's, geen brandblusapparaten, geen vuurwerk, geen campinggasflessen... Voor het verwerken van deze stromen bestaan er immers speciale installaties.

6. Laten ophalen op afroep en tegen betaling.

Wie niet in de mogelijkheid is om het materiaal te (laten) brengen naar het recyclagepark, kan het ook laten ophalen op afroep en tegen betaling (reserveer via 0800 13 580 of via het e-loket). Het bedrag verschilt van gemeente tot gemeente en wordt u meegedeeld bij reservatie.

Houd er rekening mee dat er o.w.v. de ingeplande ophaalrondes enkele weken kunnen liggen tussen uw eerste contact met IVM en de effectieve ophaaldag.

Bent u een inwoner van de gemeente Zulte?
Dan belt u naar de milieudienst van Zulte op het rechtstreekse nummer 09 243 14 43.
Meer info op www.zulte.be