Zwerfvuil bestrijden


Zwerfvuil ontstaat door het achteloos achterlaten van afval (een drankblikje, lege fles, snoeppapiertje, sigarettenpeuk...). Het hoort thuis in de publieke vuilnisbakjes (of beter nog, neem het mee naar huis). Gemeenten en steden bestrijden zwerfvuil op vele manieren.

Voorkom dat afval gaat zwerven!

Gemeenten en steden plaatsen publieke vuilnisbakjes, zodat er geen zwerfvuil hoeft te zijn. Deze vuilnisbakjes dienen evenwel niet om huishoudelijk restafval in te zamelen!
Gooi geen sigarettenpeuken op de grond. Op vele plaatsen (bushokjes, nabij publieke gebouwen...) vind je peukenpalen of peukentegels.

Zwerfvuilpeters en -meters

Gemeenten en steden kunnen rekenen op de inzet van vele vrijwilligers die helpen om de buurt proper te houden. Deze vrijwilligers worden 'zwerfvuilpeters en -meters' genoemd. Soms krijgen ze ook de titel 'bermmeester'. Alle zijn ze begaan met een propere buurt en ruimen ze regelmatig op. Ze krijgen hiervoor materiële ondersteuning van de gemeente of stad.

Zwerfvuilacties

Op geregelde tijdstippen worden zwerfvuilopruimacties georganiseerd door scholen, verenigingen of vrijwilligers.
Raadpleeg de activiteitenkalender voor de acties in jouw gemeente of stad.

Mooimakers.be

Op de website www.mooimakers.be vind je meer informatie over zwerfvuil en de bestrijding ervan. 
Wie acties op touw zet, kan hiervoor rekenen op materiële en/of promotionele ondersteuning.

-

-